You are currently viewing Xopun Xur Lyrics – Debashree Sharma

Xopun Xur Lyrics – Debashree Sharma

Song – Xopun Xur (2021)
Singer – Debashree Sharma
Composer – Sannidhya Bhuyan
Lyrics – Rajib Bhuyan
Music – Tonmoy Krypton

Xopun Hur Lyrics

Xopun Hur Mur Uri Uri Jaai
Hiyaa Tumaat Hiyaai
Aakul Mone Mur Hoghone Hodai
Tumar Shobike Hojai

Tumi Bujibane Mur Praanor Bhaxaa
Purabane Mur Ei Aaxaa
Mur Hiyaar Kunor Olex Moromor
Jolise Premore Hixaa

Mur Jibonor Aakaaxor
Tumi Puwotire Puhor
Mur Xridoy Binaat Upoja
Eti Xur Aabegor

Hiyaar Phoolere Gathi Maladhar
Aaxaare Asu Baat Saai
Duyu Mili Bohagor Eti Geet Gaam
Habotim Hiyaai Hiyaai

Tumi Bujibane Mur Pranor Bhakha
Purabole Mur Ei Aaxha
Mur Hiyaar Kunor Olekh Moromor
Jolise Premore Hikha

Mur Jibonor Aakaaxor
Tumi Puwotire Puhor
Mur Xridoy Binaat Upoja
Eti Hur Aabegor

lyricxbazaar.com

Welcome to LyricxBazaar where you explore a large collection of Bollywood, Assamese, Bengali, Punjabi and Regional Movies, Album song lyrics and its informations.

Leave a Reply